Partner of ProMinent

Uw vee is uw bedrijf; het is essentieel om de dieren zo gezond mogelijk te houden. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het gewicht van de dieren toeneemt en ze snel groeien zonder nadelen voor de gezondheid. Door het water te ontsmetten met hypochloorzuur worden ongelooflijke resultaten bereikt. Het verminderen van de medicijnenbehoefte, het toenemen van het gewicht en het verminderen van uitval en afval zijn de positieve effecten van deze technologie. Uiteindelijk maakt de positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat het mogelijk om in moderne technologie te investeren en nog hogere toegevoegde waarde te creëren dan reeds gerealiseerd.

Goede onderzoeksresultaten

In een haalbaarheidsstudie bij een pluimveebedrijf waren de resultaten verbazingwekkend; de meest opmerkelijke resultaten zijn het met 14% verhoogde gewicht van de kuikens aan het einde van het fokseizoen en een daling van de voederconsumptie met -3,7%. In dit onderzoek was de terugverdientijd voor de investering in de machine korter dan 1,5 jaar!

CHLORINSITU® IIa small

CHLORINSITU® IIa small

De CHLORINSITU® IIa small is een open celelektrolyssysteem waarin de elektrochemische reactie plaatsvind in een stroom door de celkamer zodat het vers geproduceerde actieve chloor onmiddellijk reageert met het natriumhydroxide om natriumhypochloriet te vormen.

Specificaties
CHLORINSITU® III

CHLORINSITU® III

Heeft u natriumhypochloriet nodig met een hoge zuiverheid of lage chloride en lage chloraat? Het elektrolyssysteem CHLORINSITU® III is de oplossing. Het systeem kan gebruikt worden voor drink-, afval-, proces-, zwembadwater en in koeltoren.

Specificaties