Partner of ProMinent

"De DULCO®Lyse-machine die ECA-water produceert, heeft ons geholpen om tegen lage kosten besmettingsrisico's te verminderen in zowel hoge- als medium requirements toepassingsgbieden ."

Gill McWilliam, Technical Manager bij Kerry Foods

"Voor onze gasten is het duidelijk waarneembaar dat er nauwelijks een chloorgeur aanwezig is en dat klachten met betrekking tot irritaties op de ogen, de huid en de bronchiale luchtwegen zijn afgenomen. Daarnaast is het zwembad milieuvriendelijker en veiliger geworden voor het personeel."

René Versloot, director De Mirandabad